ENEAGRAMMA
Tiešsaistes lekciju kurss par personības
veidošanos neapzinātās motivācijas ietekmē!

8.oktobris - 5.novembris 2020 plkst 19:30-21:00

VADA - Līga Briķena
SIA "Biznesa kompeteču centrs" vadošā konsultante, sertificēta eneagrammas trenere

PAr šo lekciju ciklu
Šo lekciju mērķis ir sniegt vispusīgas un viegli saprotamas zināšanas par cilvēku raksturiem, kuras psihologi, psihoanalītiķi, psihoterapeiti un geštalterapeiti iekļāvuši ENEAGRAMMAS psiho-tipoloģijas modelī.

Tās ir piemērotas cilvēkiem, kas vēlas izprast rakstura veidošanos un attīstību, pētīt personības apzināto un neapzināto daļu.

Eneagramma ir atzīts instruments emocionālās kompetences attīstīšanai un vienlaikus attiecīgo jomu profesionāļi to lieto konfliktu risināšanā, personāla atlasē, komandu vadībā, darījumu sarunu vešanā, kā arī citās jomās, kur nepieciešama izpratne par cilvēku raksturiem.

Jo vairāk mēs zinām un saprotam par sevi, jo plašāks būs mūsu pasaules redzējums!
Sertificēta Eneagramas trenere — Līga Briķena
Kas ir ENEAGRAMMA
Eneagramma ir psiho-tipoloģijas modelis, kas cilvēka rakstura tipu balsta uz 9 neapzinātās motivācijas veidiem. Apjomīgākais darbs pie Eneagrammā iekļauto zināšanu sistematizēšanas tika veikts 20.gs. 70-80.gados ASV, tomēr Eneagramma kā praktisks instruments ir pazīstama visā pasaulē.

Šis modelis vienkāršā un saprotamā veidā izskaidro kā bērnībā piedzīvotais ietekmē cilvēka emocionālo, prāta un arī instinktu attīstību. Zinot cilvēka eneatipu, ir viegli izprast cilvēkam raksturīgos uzvedības modeļus, psiholoģiskās vajadzības, emocionālās rekcijas un stresa trigerus.

Vispusīgi un apjomīgi - tā par cilvēka raksturu stāsta eneatipa apraksts. 9 rakstura tipi - tas ir sākums šim visaptverošam modelim. Eneagramma kā karte atklāj 9 pamata tipus, 3 intelektuālos centrus, 27 instinktīvos apakštipus, 18 blakus tipu ietekmes veidus, dinamiskās pārejas un triādes ar konfliktu un sadarbības stratēģijām, kā arī 9 personības attīstības līmeņus.
9 rakstura tipi un to dinamika
Cilvēka eneatips veidojas agrā bērnībā un attīstās mūža garumā! Noskaidro "Kā"un "Kāpēc", apgūstot ENEAGRAMMU
1. ENEATIPS
PERFEKCIONISTS
Kārtīgs, precīzs, apzinīgs. Strādīgs un ar izteiktu pienākuma apziņu. Attiecībās ar apkārtējiem cenšas ieņemt pieaugušā pozīciju.
2. ENETIPS
DRAUGS
Izpalīdzīgs, draudzīgs, empātisks. Maigs un komunikabls cilvēks. Attiecībās cenšas ieņemt palīga un drauga vietu.
3. ENEATIPS
SASNIEDZĒJS
Ātrs, mērķtiecīgs, efektīvs. Šarmants un apburošs. Apkārtējo apbrīnas vērts. Attiecībās ar apkārtējiem elastīgs un mainīgs.
4. ENEATIPS
Individuālists
Jūtīgs, radošs, emocionāls. Grūti izprotams un noslēpumains. Attiecībās parasti meklē vietu savas personības individuālam izpausmēm.
5. ENEATIPS
DOMĀTĀJS
Vienpatis, kluss, lēns. DOmā un analizē. Ir sistēmisks un tālredzīgs. Attiecībās ar apkārtējiem cenšas ieņemt eksperta lomu.
6.ENEATIPS
LOJĀLISTS
Strādīgs, komunikabs, draudzīgs. Komandas cilvēks. Skeptiķis. Attiecībās ilgtsoši aizdomīgs, tomēr labprāt sadarbojas.
7. ENEATIPS
ENTUZIASTS
Jautrs, ātrs, optimistiks. Liels plānotājs un ideju ģenerators. Patstāvīgi atrodas jaunā un pozitīvā meklējumos. Netakarīgs un brīvs.
8. ENEATIPS
LĪDERIS
Tiešs, direktīvs, enerģisks. Sava ceļa gājējs un cīnītājs. Ekspresīvs. Attiecībās izteikts līderis.
9. ENEATIPS
MIERA NESĒJS
Harmonisks, mierīgs, omulīgs. Ļoti saprotošs un pacietīgs. Cilvēks, ar kuru nav iespējams sastrīdēties. Samierinātājs un konfliktu risinātājs.
Noskaidro savu eneatipu!
Bezmaksas tests
PALDIES ENEAGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJIEM
Dažādos avotos ir atrodamas pavisam noslēpumainas liecības par ENEAGRAMMAS izclesmi. Tomēr šis lekciju kurss nav saistīts ar misticismu, jo tā saturs balstīts uz konkrētu Eneagrammas autoru rakstīto un pētīto - Claudio Naranjo, Don Richard Riso, Russ Hadson, Helen Palmer.
Tas, kurš meklē.
Tas, kurš sistematizēja eneagrammu.
Klaudio Naranho 1932-2019
Trīs svarīgākie mērķi, kādēļ cilvēki apgūst ENEAGRAMMU

PAPLAŠINĀT APZIŅU
Saprāts - prāta un jūtu sintēze. Apziņa - saprāta čaula. Eneagrammas apgūšana dod pārliecību par saviem spēkiem un attīsta spēju pieņemt pareizus lēmumus.

ATTĪSTĪT EMOCIONĀLO KOMPETENCI
Mūsdienu tehnoloģiju un informācijas pasaulē ir svarīgi mums katram palikt par cilvēku - nepazaudēt spēju just patiesas emocijas!

UZLABOT ATTIECĪBAS ĢIMENĒ UN DARBĀ
Ikviens vēlētos, lai attiecības būtu lielākais balsts paša dzīvē. Tomēr bieži notiek pretējais! Eneagramma ļauj izprast sevi un savas rīcības motīvus, kā arī sev tuvākos cilvēkus un to rīcības motīvus.

PROGRAMMA
No neapzinātā uz apzināto!
08.10.2020 plkst 19:30-21:00
PAMATJĒDZIENI
1. Eneagramma, personības veidošanās teorijas;
2. Eneatips kā cilvēka psiholoģiskais portrets;
3. Trīs intelektuālie centri - prāts, jūtas, instinkti;
4. Neapzinātās motivācijas veidi.
01
15.10.2020 plkst 19:30-21:00
1.- 4. ENEATIPi
1. Eneatipu raksturojums;
2. Rakstura izpausmes ķermeņa valodā;
3. Uzvedība komforta un stresa situācijās;
4. Eneatipiem raksturīgās psiholoģiskās vajadzības;
5. Raksturīgais ģimenes un darba attiecībās.
6. Ieteikumi veiksmīgai komunikācija veidošanai.

02
22.10.2020 plkst 19:30-21:00
5.-9.ENEATIPI
1. Eneatipu raksturojums;
2. Rakstura izpausmes ķermeņa valodā;
3. Uzvedība komforta un stresa situācijās;
4. Eneatipiem raksturīgās psiholoģiskās vajadzības;
5. Raksturīgais ģimenes un darba attiecībās.
6. Ieteikumi veiksmīgai komunikācija veidošanai.
03
29.10.2020 plkst 19:30-21:00
SADARBĪBA UN KONFLIKTI
1. Grupas dinamika un identifikācija ar sociālām lomām;
2. Konfliktu trigeri un raksturīgā uzvedība konfliktsituācijās;
3. Neapzinātās psiholoģiskās vajadzības un manipulatīvās stratēģijas.
04
05.11.2020 plkst 19:30-21:00
PERSONĪGĀ IZAUGSME UN ATTĪSTĪBAS LĪMEŅI
1. Ieskats 9 personības attīstības līmeņos;
2. Enetipa atpazīšanas metodika;
3. Ieteikumi iekšējā deficīta sajūtas mazināšanai un individuālai izaugsmei.
05
Piesakies tiešsaistes lekciju kursam
par Eneagrammu.
Tas notiks no 8.oktobra - 5.novembrim 2020
Mācību maksa par 5 lekcijām, veicot agro reģistrāciju līdz 15.09.2020 - 35.00 Eur.
Pilna mācību maksa par lekciju kursu, reģistrējoties pēc 15.09.2020 - 75.00 Eur.
Dalība vienā lekcijā - 25.00 Eur
Pēc neilga laika Jūs spēsiet saprasties ar apkārtējiem jau pilnīgi jaunā līmenī. Būsiet pārsteigti par Jūsu spēju, saprasties ar dažāda rakstura cilvēkiem, balstoties uz iekšēju mieru un piepildījuma sajūtu.
Par lektori
Tiesības veikt pedagoģisko darbību
apliecina LU sertif. Nr.039976
Līga Briķena
ICTA sertificēta Eneagrammas trenere
Biznesa trenere, ICTA un ģeneratīvais koučs
Divas augstākās izglītības, tai skaitā MBA Finance
Pieredzējusi biznesa veidošanā un uzņēmumu vadībā
Mūžīgā optimiste, veselīgā dzīvesveida piekritēja


Kopš 2016.gada sniedz konsultācijas biznesa veidošanas un efektivitātes, komandu veidošanas un vadīšanas jautājumos, kā arī vada korporatīvos apmācību seminārus un publiskos treniņus personīgās izaugsmes jautājumos.
MyLifeCoach dibinātāja un īpašniece, kā arī William Jones valodu centra veidotāja.
Ilgstoši kā valdes locekle vadījusi lielāko privāto dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmumu AS "Hausmaster", nodrošinot strauju uzņēmuma izaugsmi un reputācijas līdera lomas ieņemšanu.
Eneagrammas praktiskums tiek novērtēts!
Efektīvs kurss sevis un komandas izzināšanai, īpaši noderīgs vadītājiem!
Evita Kalmane
24.septembris 2018
Nācu, lai pa īstam izprastu citus tipus un procesā tā pa īstam apzinājos savējo, tā stiprās puses:)! Kurss superīgs! nespēju sagaidīt, lai dzīvē izmēģinātu apgūtās tehnikas!
Valentīns Krustāns
24.septembris 2018
Eneagramma: vērtīgs kurss, kas dod zināšanas dzīvei, pašizaugsmei, attiecību sakārtošanai, harmoniskai ģimenei, racionālai sadarbībai ar kolēģiem un plašāk.
Aivars Broks
Pēc dalības kursā man ir par vienu vērtīgu rīku - kā apzināties sevi un saprast citus - vairāk! Patika daudzie praktiskie uzdevumi; tas, ka viss notika organizēti, un atsaucīgie kursa vadītāji!
Deivids Čukša
Eneagramma! Jaunas zināšanas, ieskats jaunā/citā personības izzināšanas veidā. Iesaku pilnīgi visiem un katram atsevišķi, lai izprastu sevi un savu rīcību, kā arī citus un citu rīcību.
Madara Meiere
Reģistrē dalību lekcijās par Eneagrammu
Piedalies, reģistrējoties visam kursam vai atsevišķās lekcijās.
Agrās reģistrācijas maksa 35 EUR ir spēkā līdz 15.septembrim 2020, reģistrējotoes visam lekciju kursam.
Pilna kursa maksa pēc 15.09.2020 - 75 EUR.
Dalības maksa vienā lekcijā - 25 EUR.
E-pasts
Vārds Uzvārds
Tālrunis
Izvēlies dalības veidu
Nosūtot pieteikumu Jūs piekrītat SIA "Biznesa kompetenču centrs" privātuma politikai un pirkuma noteikumiem.
Kā notiek lekcijas
Darba organizācija
Pēc pieteikuma nosūtīšanas Jūs saņemsiet apstiprinājumu un rēķinu apmaksai. lekcijas dienā organizatori uz Jūsu norādīto epastu nosūtīs saiti uz lekcijas norisi ZOOM Cloud Meetings kopā ar instrukciju. Katras lekcijas garums ir 90 minūtes ar 10 minūšu pārtraukumu. Lekcijas laikā notiek interaktīvs darbs.
Tehniskais nodrošinājums
Lai piedalītos lekcijā, Jums būs nepieciešams dators ar kameru un mikrofonu, planšete vai telefons, kā arī interneta pieslēgums. Lai piedalītos lekcijā, izmantojot telefonu vai planšeti, Jums jāinstalē ZOOM Cloud Meetings aplikācija.
Piesakies tiešsaistes lekciju ciklam un tiekamies zoo.com platformā
08.oktobris - 05.novembris 2020
Plašāk par ENEAGRAMMU
Jaunumi Līgas Briķenas blogā
IESKATS KLĀTIENES NODARBĪBĀS
Piesakies tiešsaistes lekciju ciklam
par Eneagrammu.
Tas notiks no 05.oktobra - 08.novembrim 2020
Mācību maksa par 5 lekcijām, veicot agro reģistrāciju līdz 1.05.2020 - 35.00 Eur. Pilna mācību maksa par lekciju ciklu, reģistrējoties pēc 10.05.2020 - 75.00 Eur.
Sekojiet aktualitātēm par Eneagrammu mūsu Facebook kontā
Made on
Tilda