4 dienu personīgās transformācijas treniņš
ENEAGRAMMAS MEISTARS
27./28.aprīlis un 11./12.maijs
Liela ideja var tikt pieņemta tikai pateicoties lielai tās izpratnei!
Georgs Gurdžijevs

Eneagramma ir pasaulē plaši pazīstams psiho-tipoloģijas modelis. To lieto personīgai izaugsmei, komandu veidošanai, biznesa rezultātu uzlabošanai, konfliktu risināšanai un citur. Deviņu personības tipu iepazīšana vienmēr kalpo par pamatu ievērojamai personīgai izaugsmei, jo kļūst saprotami 9 neapzinātās motivācijas veidi.
Vienlaikus, līdz ar ENEAGRAMMAS PRAKTIĶA diploma iegūšanu, Jūsu ceļojums ir tikai sācies! Uzdrošinieties spert nākamo soli - tas līdz šim neskaidro padarīs skaidru, līdz šim nesavienojamo - savienojamu!
ENEAGRAMMAS MEISTARS, ICTA

KURSA SATURS
Kursa "ENEAGRAMMAS MEISTARS" galvenais uzdevums ir būtiski paplašināt zināšanas par eneagrammu, kam seko ievērojama personības attīstību ierobežojošo apstākļu transformācija
Instinkti - seksuālais, pašsaglabāšanās un sociālais
Instinktu dinamika un ietekme uz eneatipu
Bērnības traumas un ar tām saistītās ierobežojošās pārliecības
Ierobežojošo pārliecību transfromācija
Eneatipu paradoksi un darbs ar fiksācijas pārvarēšanu
Eneatipu attīstības līmeņi
Ceļojums pa sava eneatipa attīstības līmeņiem
Personīgās izaugsmes attīstības stratēģija
Treniņa laikā Jūs gaidā ievērojamas personīgās atklāsmes, grupas atbalsts un trenera atbalsts transformācijas laikā, kā arī pieeja ievērojamam un līdz šim neatklātam resursu laukam.
Kursa datumi:
I modulis 27/28.aprīlis
II modulis 11/12.maijs
Norises vieta:
Cēsu 31, k-3, 9.k/t, 5.stāvs
Mācību maksa:
- pilna vērtība 580 Eur (dalība divos moduļos)
- agrā reģistrācija 385 Eur (dalības 2 moduļos)
- dalība 210 Eur (dalība vienā modulī)
Agrā reģistrācija līdz 5.04.2019
Dalībai kursā nepieciešama Eneagrammas Praktiķa kvalifikācija!
Vēlos izmantot agrās reģistrācijas priekšrocības!
Made on
Tilda